რისმაგ გორდეზიანი - ბერძნული ცივილიზაცია – ელინისტური ეპოქიდან გვიანანტიკურობამდე (წიგნი III)


20.9

აკადემიკოს რისმაგ გორდეზიანის „ბერძნული ცივილიზაციის“ I და II ტომების მეორე, გადამუშავებული და გავრცობილი გამოცემა 2019 წელს გამოვიდა.

III დამასრულებელი ტომი, რომელიც პირველად გამოიცემა, მოიცავს ელინისტურსა და გვიანანტიკურ პერიოდებს – ალექსანდრე მაკედონელიდან ანტიკურობის დაქვეითებამდე.

გამომცემლობა
ბაკურ სულაკაური
ფასი
20.9
ნანახია
54