ნელსონ მანდელა - ადამიანები, რომელთაც შეცვალეს მსოფლიო


10

100 წიგნი - ავტობიოგრაფიები, ბიოგრაფიები, მემუარები - ამ, თითქოს ერთი ტიპის, წიგნების თხრობის სტილი სრულიად განსხვავებულია, ჩვენთვის ნაცნობი ავტობიოგრაფიის გვერდით აღმოაჩენთ მაგ., ნელსონ მანდელას ჩანაწერებს ციხეში

გამომცემლობა
პალიტრა L
ფასი
10
ნანახია
23