ქართულ - აზერბაიჯანული ლექსიკონი


16

ახლადგამოცემული ქართულ–აზერბაიჯანულ ლექსიკონში 22000 სიტყვაა შესული. იგი გათვალისწინებულია ქართული ენის შესწავლით დაინტერესებული ყველა აზერბაიჯანელისათვის.

გამომცემლობა
ინტელექტი
ფასი
16
ნანახია
20