პირისა და რიცხვის გრამატიკული კატეგორია სვანურში


25.8
გამომცემლობა
მერიდიანი
ფასი
25.8
ნანახია
17