გენო კალანდია - 100 ლექსი


4 2

გენო კალანდიას პოეზია ქართველ მკითხველს მარადჟამს შეახსენებს იმ მოუშუშებელ ჭრილობას, რომელსაც აფხაზეთის დაკარგვა ჰქვია, უსამართლობით აღშფოთებული პოეტის ტკივილებით, ცრემლითა და სიმწრის ოფლით შექმნილი ლექსები – პირთამდე სავსეა ქართული პატიოსნებით, უფლის ნაკურთხი პოეზიაა, სადაც თითოეულ ლექსში თუ სტრიქონში მკითხველი გრძნობს და აღიქვამს ქართული აწონილი სიტყვის სინატიფეს, მადლსა და ჰაეროვნებას“. – წერს შესავალ წერილში კრებულის შემდგენელი რენე კალანდია.
 

გამომცემლობა
ინტელექტი
ფასი
2
ძველი ფასი
4
ნანახია
17