ჯემალ ინჯია - 100 ლექსი


4 2

„ჯემალ ინჯია – პოეტი და მოქალაქე, შემოქმედი და მოქმედი – ორერთიანი, განუყოფელი მთლიანობა, რომელსაც მკაფიოდ აქვს ჩამოყალიბებული შემოქმედებითი და მორალურ-ზნეობრივი პოზიცია. ამიტომაც არის, რომ მისი ლექსი ერთი თემის, ერთი საგნის ჩარჩოებში ვერ ეტევა, მრავალთემატურია, მრავალწახნაგოვანია და, აქედან გამომდინარე, მისთვის პოეზია მყოფობს ყველგან და ყველაფერში, ყველასთვის და ყოველთვის, ანუ ისე, როგორც სინამდვილეშია“, – ვკითხულობთ ივანე ამირხანაშვილის შესავალ წერილში.

გამომცემლობა
ინტელექტი
ფასი
2
ძველი ფასი
4
ნანახია
16