მთვარისა კერესელიძე - 100 ლექსი


4 2

„დახვეწილი ფრაზა, ჰაეროვანი რითმები, ჟღერადი რიტმი, სიტყვათა ტრიალი, ღრმა აზროვნება, ფაქიზი სული, ლექსში გამოხატული ამაღლებული გრძნობები, ზეციურობისაკენ სწრაფვა... აი, რა არის მისი ორიგინალობა, აი, რა ხდის საინტერესოს მის პოეზიას…

 

ყველასაგან განსხვავებული, თვითმყოფადი და თავისთავადია... მკვეთრად თავისეულია სიტყვა, ფრაზა, სტრიქონი... ყოველი სიტყვა დამუხტულია პოეზიის დიდი მუხტით, გარანდულია და წნეხშია გატარებული. თითქოს საკუთარი ქურა აქვს მას ლექსის გამოსაწრთობად, საკმაოდ ორიგინალური, თავისებური, ძლიერი და ჟღერადი...“

(შოთა ნიშნიანიძის წინასიტყვაობიდან)

გამომცემლობა
ინტელექტი
ფასი
2
ძველი ფასი
4
ნანახია
23