ფრიდრიხ ნიცშე - კერპების მწუხრი, ანუ როგორ ფილოსოფოსობენ ჩაქუჩით


25.5

„ეს ნაწარმოები – და ამას მისი სათაურიც ამჟღავნებს – უპირველეს ყოვლისა, დასვენებაა, მზის ლაქაა, გვერდზე ნახტომია ფსიქოლოგის უსაქმურობაში. იქნებ ის ახალი ომიც კია? გამოიკითხებიან კი ახალი კერპები?.. ეს პატარა ნაწარმოები დიდი ომის გამოცხადებაა, ხოლო რაც შეეხება კერპების გამოკითხვას, ამჯერად საქმე ეხება არა წარმავალ, არამედ მარადიულ კერპებს, რომლებსაც ისე ეხებიან ჩაქუჩით, თითქოს ეს უკანასკნელი კამერტონი იყოს. არ არსებობს ამათზე უფრო ძველი, უფრო თავდაჯერებული და ქედმაღალი კერპები... და აგრეთვე, უფრო ცარიელიც... მაგრამ ეს ხელს არ უშლის იმას, რომ მათი ყველაზე უფრო გულმხურვალედ სწამდეთ. საუკეთესო შემთხვევაში, მათ კერპებად არც კი მოიხსენიებენ...“ – ფრიდრიხ ნიცშე

 

გამომცემლობა
ნეკერი
ფასი
25.5
ნანახია
42