მიხეილ ქვლივიძე - 100 ლექსი


4 2

„მიხეილ ქვლივიძის წვლილი XX საუკუნის ქართული პოეზიის განვითარებაში მეტად მნიშვნელოვანია: ქვლივიძის შემოქმედება (მისი და უშუალოდ მომდევნო თაობის რამდენიმე, ასევე ბრწყინვალე, პოეტის შემოქმედებასთან ერთგვარ ანსამბლში), რომელსაც ღრმად აქვს გადგმული ფესვი ქართული ლექსის, ერთი მხრივ, რაფინირებულ-ნოსტალგიურ ტრადიციაში, იქცა XX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართული პოეზიის დონისა და პოეტური გემოვნების ერთ-ერთ გამოკვეთილ ნიშანსვეტად და მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა ამ პერიოდის „პოეზიის ნაკადის“ მიმართულება“.
(ნუგზარ ზაზაშვილის წინასიტყვაობიდან)

გამომცემლობა
ინტელექტი
ფასი
2
ძველი ფასი
4
ნანახია
24